img-cart
LƯU GIỮ TRUYỀN THỐNG - KẾT NỐI HIỆN ĐẠI!

Món mới: NGON HƠN MỖI NGÀY

Món lẻ: GIAO TẬN NƠI

Party : MÓN KHAI VỊ - SẮC MÀU - 60 phút

Party : MÓN SÚP - BỔ DƯỠNG - 60 phút

Party : MÓN HẤP - SANG TRỌNG - 60 phút

Party : MÓN CHIÊN NƯỚNG - HẤP DẪN - 60 phút

Party : MÓN NẤU - KÌ CÔNG - 60 phút

Party : MÓN LẨU - NỒNG NÀN - 60 phút

Party : MÓN CƠM CHIÊN - CHẮC BỤNG - 60 phút