MÂM TÁO 01

MÂM TÁO 01

Giá : 850,000đ
MÂM TÁO 02

MÂM TÁO 02

Giá : 850,000đ
MÂM TÁO 12

MÂM TÁO 12

Giá : 1,300,000đ
MÂM TÁO 13

MÂM TÁO 13

Giá : 1,330,000đ
MÂM TÁO 16

MÂM TÁO 16

Giá : 1,870,000đ
COMBO TẾT TÝ 03

COMBO TẾT TÝ 03

Giá : 950,000đ
COMBO TẾT TÝ 12

COMBO TẾT TÝ 12

Giá : 920,000đ
COMBO TẾT TÝ 18

COMBO TẾT TÝ 18

Giá : 930,000đ
COMBO TẾT TÝ 11

COMBO TẾT TÝ 11

Giá : 1,630,000đ
COMBO TẾT TÝ 10

COMBO TẾT TÝ 10

Giá : 1,420,000đ
GÀ TA HẤP CÁCH THỦY

GÀ TA HẤP CÁCH THỦY

Giá : 450,000đ
GÀ QUAY BÓ XÔI CHÀ BÔNG

GÀ QUAY BÓ XÔI CHÀ BÔNG

Giá : 550,000đ
GÀ BÓ XÔI HAI MÀU ÔM TRỨNG HẠT SEN

GÀ BÓ XÔI HAI MÀU ÔM TRỨNG HẠT SEN

Size chuẩn : 450,000đ
Size tiệc : 530,000đ
GÀ BÓ XÔI 3 MÀU ÔM TRỨNG NON HẠT SEN

GÀ BÓ XÔI 3 MÀU ÔM TRỨNG NON HẠT SEN

Size chuẩn : 480,000đ
Size tiệc : 550,000đ
GÀ HẤP NƯỚC MẮM

GÀ HẤP NƯỚC MẮM

Giá : 480,000đ
GÀ HẤP CẢI BẸ XANH

GÀ HẤP CẢI BẸ XANH

Giá : 450,000đ
GÀ TIỀM HẠT SEN

GÀ TIỀM HẠT SEN

Giá : 480,000đ
COMBO SINH NHẬT CHO BÉ

COMBO SINH NHẬT CHO BÉ

Giá : 100,000đ
CHẠO TÔM

CHẠO TÔM

Size chuẩn : 220,000đ
Size tiệc : 390,000đ
HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG

HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG

Size chuẩn : 170,000đ
Size tiệc : 290,000đ
KHAI VỊ FLYFOOD TAM HỢP

KHAI VỊ FLYFOOD TAM HỢP

Giá : 480,000đ
KHAI VI FLYFOOD SONG HỶ

KHAI VI FLYFOOD SONG HỶ

Giá : 390,000đ
CHẠO ỐC

CHẠO ỐC

Size chuẩn : 180,000đ
Size tiệc : 320,000đ
CHẢ HOÀNG KIM

CHẢ HOÀNG KIM

Size chuẩn : 170,000đ
Size tiệc : 290,000đ
SALAD CÁ NGỪ

SALAD CÁ NGỪ

Size chuẩn : 210,000đ
Size tiệc : 390,000đ
SALAD TÔM

SALAD TÔM

Size chuẩn : 210,000đ
Size tiệc : 390,000đ
GỎI MỰC THÁI

GỎI MỰC THÁI

Size chuẩn : 270,000đ
Size tiệc : 490,000đ
GỎI GÂN BÒ

GỎI GÂN BÒ

Size chuẩn : 270,000đ
Size tiệc : 490,000đ
GỎI BÒ BÓP THẤU

GỎI BÒ BÓP THẤU

Size chuẩn : 210,000đ
Size tiệc : 390,000đ
GỎI CỦ HŨ DỪA TÔM THỊT

GỎI CỦ HŨ DỪA TÔM THỊT

Size chuẩn : 210,000đ
Size tiệc : 390,000đ
GỎI BÒ NGŨ SẮC

GỎI BÒ NGŨ SẮC

Size chuẩn : 250,000đ
Size tiệc : 450,000đ
SÚP HẢI SẢN

SÚP HẢI SẢN

Size chuẩn : 160,000đ
Size tiệc : 290,000đ
SÚP SÒ ĐIỆP TÓC TIÊN

SÚP SÒ ĐIỆP TÓC TIÊN

Size chuẩn : 160,000đ
Size tiệc : 290,000đ
SÚP NGỌC BÍCH

SÚP NGỌC BÍCH

Size chuẩn : 160,000đ
Size tiệc : 290,000đ
SÚP ĐÔNG CÔ GÀ XÉ

SÚP ĐÔNG CÔ GÀ XÉ

Size chuẩn : 160,000đ
Size tiệc : 290,000đ
SÚP VI CÁ MẬP

SÚP VI CÁ MẬP

Size chuẩn : 450,000đ
Size tiệc : 700,000đ
TÔM SÚ Ủ MUỐI

TÔM SÚ Ủ MUỐI

Size chuẩn : 270,000đ
Size tiệc : 480,000đ
TÔM SÚ RANG MUỐI HONG KONG

TÔM SÚ RANG MUỐI HONG KONG

Size chuẩn : 270,000đ
Size tiệc : 480,000đ
TÔM SÚ HẤP NƯỚC DỪA

TÔM SÚ HẤP NƯỚC DỪA

Size chuẩn : 270,000đ
Size tiệc : 480,000đ
TÔM SÚ HẤP BIA

TÔM SÚ HẤP BIA

Size chuẩn : 270,000đ
Size tiệc : 480,000đ
TÔM CÀNG XANH XỐC NƯỚC DỪA

TÔM CÀNG XANH XỐC NƯỚC DỪA

Size chuẩn : 390,000đ
Size tiệc : 690,000đ
TÔM CÀNG SỐT ME

TÔM CÀNG SỐT ME

Size chuẩn : 390,000đ
Size tiệc : 690,000đ
TÔM SÚ CÀ RI

TÔM SÚ CÀ RI

Size chuẩn : 290,000đ
Size tiệc : 550,000đ
TIỆC NHỎ TẠI CƠ QUAN

TIỆC NHỎ TẠI CƠ QUAN

Giá : Liên hệ
HEO SỮA QUAY

HEO SỮA QUAY

Size chuẩn : 1,750,000đ
Size tiệc : 2,100,000đ
BẮP BÒ NẤU ĐẬU

BẮP BÒ NẤU ĐẬU

Size chuẩn : 200,000đ
Size tiệc : 380,000đ
BÒ SỐT RƯỢU VANG

BÒ SỐT RƯỢU VANG

Size chuẩn : 200,000đ
Size tiệc : 380,000đ
BÒ NẤU TIÊU XANH

BÒ NẤU TIÊU XANH

Size chuẩn : 190,000đ
Size tiệc : 350,000đ
BÒ NẤU LAGU

BÒ NẤU LAGU

Size chuẩn : 200,000đ
Size tiệc : 380,000đ
BÒ NẤU ĐỐP

BÒ NẤU ĐỐP

Size chuẩn : 200,000đ
Size tiệc : 380,000đ
GIÒ HEO CHIÊN GIÒN

GIÒ HEO CHIÊN GIÒN

Giá : 360,000đ
LẨU VỊT XIÊM NẤU CHAO

LẨU VỊT XIÊM NẤU CHAO

Size chuẩn : 350,000đ
Size tiệc : 650,000đ
LẨU TÔM CÀNG XANH CHUA CAY

LẨU TÔM CÀNG XANH CHUA CAY

Size chuẩn : 390,000đ
Size tiệc : 690,000đ
LẨU THÁI

LẨU THÁI

Giá : 550,000đ
LẨU NẤM HẢI SẢN

LẨU NẤM HẢI SẢN

Giá : 550,000đ
LẨU GÀ TIỀM ỚT HIỂM

LẨU GÀ TIỀM ỚT HIỂM

Giá : 500,000đ
LẨU CÁ TẦM MĂNG CHUA

LẨU CÁ TẦM MĂNG CHUA

Size chuẩn : 330,000đ
Size tiệc : 590,000đ
LẨU CÁ LĂNG MĂNG CHUA

LẨU CÁ LĂNG MĂNG CHUA

Giá : 450,000đ
LẨU CÁ BỚP MĂNG CHUA

LẨU CÁ BỚP MĂNG CHUA

Size chuẩn : 300,000đ
Size tiệc : 550,000đ
CƠM GÀ LÁ SEN

CƠM GÀ LÁ SEN

Size chuẩn : 150,000đ
Size tiệc : 250,000đ
CƠM CHIÊN HẢI SẢN

CƠM CHIÊN HẢI SẢN

Size chuẩn : 150,000đ
Size tiệc : 250,000đ
CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

Size chuẩn : 150,000đ
Size tiệc : 250,000đ
CƠM CHIÊN CÁ MẶN

CƠM CHIÊN CÁ MẶN

Size chuẩn : 150,000đ
Size tiệc : 250,000đ
DMCA.com Protection Status