Sản phẩm

NHO MỸ

NHO MỸ

Giá : 190,000đ
TRÁI CÂY THẬP CẨM

TRÁI CÂY THẬP CẨM

Giá : 190,000đ
CƠM CHIÊN CÁ MẶN

CƠM CHIÊN CÁ MẶN

Size chuẩn : 170,000đ
Size tiệc : 290,000đ
CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

Size chuẩn : 170,000đ
Size tiệc : 290,000đ
CƠM CHIÊN HẢI SẢN

CƠM CHIÊN HẢI SẢN

Size chuẩn : 170,000đ
Size tiệc : 290,000đ
CƠM GÀ LÁ SEN

CƠM GÀ LÁ SEN

Size chuẩn : 170,000đ
Size tiệc : 290,000đ
CHẢ HOÀNG KIM

CHẢ HOÀNG KIM

Size chuẩn : 190,000đ
Size tiệc : 320,000đ
HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG

HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG

Size chuẩn : 190,000đ
Size tiệc : 320,000đ
SÚP ĐÔNG CÔ GÀ XÉ

SÚP ĐÔNG CÔ GÀ XÉ

Size chuẩn : 180,000đ
Size tiệc : 330,000đ
SÚP NGỌC BÍCH

SÚP NGỌC BÍCH

Size chuẩn : 180,000đ
Size tiệc : 330,000đ
SÚP SÒ ĐIỆP TÓC TIÊN

SÚP SÒ ĐIỆP TÓC TIÊN

Size chuẩn : 180,000đ
Size tiệc : 330,000đ
SÚP HẢI SẢN

SÚP HẢI SẢN

Size chuẩn : 180,000đ
Size tiệc : 330,000đ
CHẠO ỐC

CHẠO ỐC

Size chuẩn : 200,000đ
Size tiệc : 350,000đ
CUA HẤP NƯỚC DỪA

CUA HẤP NƯỚC DỪA

Giá : 360,000đ
CUA RANG MUỐI HONGKONG

CUA RANG MUỐI HONGKONG

Giá : 360,000đ
CUA XÓC BƠ TỎI

CUA XÓC BƠ TỎI

Giá : 360,000đ
BÒ NẤU TIÊU XANH

BÒ NẤU TIÊU XANH

Size chuẩn : 210,000đ
Size tiệc : 380,000đ
GIÒ HEO CHIÊN GIÒN

GIÒ HEO CHIÊN GIÒN

Giá : 390,000đ
BÒ SỐT RƯỢU VANG

BÒ SỐT RƯỢU VANG

Size chuẩn : 230,000đ
Size tiệc : 420,000đ
KHAI VI FLYFOOD SONG HỶ

KHAI VI FLYFOOD SONG HỶ

Giá : 420,000đ
GỎI CỦ HŨ DỪA TÔM THỊT

GỎI CỦ HŨ DỪA TÔM THỊT

Size chuẩn : 230,000đ
Size tiệc : 420,000đ
GỎI BÒ BÓP THẤU

GỎI BÒ BÓP THẤU

Size chuẩn : 230,000đ
Size tiệc : 420,000đ
SALAD TÔM

SALAD TÔM

Size chuẩn : 230,000đ
Size tiệc : 420,000đ
BÒ NẤU ĐỐP

BÒ NẤU ĐỐP

Size chuẩn : 230,000đ
Size tiệc : 420,000đ
BÒ NẤU LAGU

BÒ NẤU LAGU

Size chuẩn : 230,000đ
Size tiệc : 420,000đ
DMCA.com Protection Status