Sản phẩm

GỌI MÓN VỀ NHÀ TỐI NAY

GỌI MÓN VỀ NHÀ TỐI NAY

Giá : Liên hệ
CƠM CHIÊN CÁ MẶN

CƠM CHIÊN CÁ MẶN

Size chuẩn : 150,000đ
Size tiệc : 250,000đ
CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

Size chuẩn : 150,000đ
Size tiệc : 250,000đ
CƠM CHIÊN HẢI SẢN

CƠM CHIÊN HẢI SẢN

Size chuẩn : 150,000đ
Size tiệc : 250,000đ
CƠM GÀ LÁ SEN

CƠM GÀ LÁ SEN

Size chuẩn : 150,000đ
Size tiệc : 250,000đ
CHẢ HOÀNG KIM

CHẢ HOÀNG KIM

Size chuẩn : 170,000đ
Size tiệc : 290,000đ
SÚP ĐÔNG CÔ GÀ XÉ

SÚP ĐÔNG CÔ GÀ XÉ

Size chuẩn : 160,000đ
Size tiệc : 290,000đ
HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG

HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG

Size chuẩn : 170,000đ
Size tiệc : 290,000đ
SÚP HẢI SẢN

SÚP HẢI SẢN

Size chuẩn : 160,000đ
Size tiệc : 290,000đ
CHẠO ỐC

CHẠO ỐC

Size chuẩn : 180,000đ
Size tiệc : 320,000đ
CUA HẤP NƯỚC DỪA

CUA HẤP NƯỚC DỪA

Giá : 330,000đ
CUA RANG MUỐI HONGKONG

CUA RANG MUỐI HONGKONG

Giá : 330,000đ
CUA XÓC BƠ TỎI

CUA XÓC BƠ TỎI

Giá : 330,000đ
BÒ NẤU TIÊU XANH

BÒ NẤU TIÊU XANH

Size chuẩn : 190,000đ
Size tiệc : 350,000đ
GIÒ HEO CHIÊN GIÒN

GIÒ HEO CHIÊN GIÒN

Giá : 360,000đ
BẮP BÒ NẤU ĐẬU

BẮP BÒ NẤU ĐẬU

Size chuẩn : 200,000đ
Size tiệc : 380,000đ
KHAI VI FLYFOOD SONG HỶ

KHAI VI FLYFOOD SONG HỶ

Giá : 390,000đ
GỎI CỦ HŨ DỪA TÔM THỊT

GỎI CỦ HŨ DỪA TÔM THỊT

Size chuẩn : 210,000đ
Size tiệc : 390,000đ
GỎI BÒ BÓP THẤU

GỎI BÒ BÓP THẤU

Size chuẩn : 210,000đ
Size tiệc : 390,000đ
SALAD TÔM

SALAD TÔM

Size chuẩn : 210,000đ
Size tiệc : 390,000đ
SALAD CÁ NGỪ

SALAD CÁ NGỪ

Size chuẩn : 210,000đ
Size tiệc : 390,000đ
CHẠO TÔM

CHẠO TÔM

Size chuẩn : 220,000đ
Size tiệc : 390,000đ
CUA SỐT ME

CUA SỐT ME

Giá : 390,000đ
CUA SỐT CHILI FLYFOOD

CUA SỐT CHILI FLYFOOD

Giá : 390,000đ
CUA SỐT HOÀNG KIM

CUA SỐT HOÀNG KIM

Giá : 390,000đ
CUA SỐT CÀ RI FLYFOOD

CUA SỐT CÀ RI FLYFOOD

Giá : 390,000đ
CUA SỐT TIÊU ĐEN FLYFOOD

CUA SỐT TIÊU ĐEN FLYFOOD

Giá : 390,000đ
DMCA.com Protection Status