GÀ BÓ XÔI HAI MÀU ÔM TRỨNG HẠT SEN

GÀ BÓ XÔI HAI MÀU ÔM TRỨNG HẠT SEN

Size lớn : 530.000đ
Size nhỏ : 450.000đ
GÀ BÓ XÔI 3 MÀU ÔM TRỨNG NON HẠT SEN

GÀ BÓ XÔI 3 MÀU ÔM TRỨNG NON HẠT SEN

Size lớn : 550.000đ
Size nhỏ : 480.000đ
GÀ QUAY BÓ XÔI CHÀ BÔNG

GÀ QUAY BÓ XÔI CHÀ BÔNG

Giá : 550.000đ
GÀ BÓ XÔI TRUYỀN THỐNG

GÀ BÓ XÔI TRUYỀN THỐNG

Size lớn : 390.000đ
Size nhỏ : 350.000đ
GÀ HẤP NƯỚC MẮM

GÀ HẤP NƯỚC MẮM

Giá : 480.000đ
GÀ TA HẤP CÁCH THỦY

GÀ TA HẤP CÁCH THỦY

Giá : 450.000đ
GÀ HẤP CẢI BẸ XANH

GÀ HẤP CẢI BẸ XANH

Giá : 450.000đ
GÀ TIỀM HẠT SEN

GÀ TIỀM HẠT SEN

Giá : 480.000đ
CHẠO TÔM

CHẠO TÔM

Size lớn : 360.000đ
Size nhỏ : 220.000đ
HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG

HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG

Size lớn : 250.000đ
Size nhỏ : 150.000đ
NẤM HẢI SẢN GIẤY BẠC

NẤM HẢI SẢN GIẤY BẠC

Size lớn : 450.000đ
Size nhỏ : 250.000đ
KHAI VỊ FLYFOOD TAM HỢP

KHAI VỊ FLYFOOD TAM HỢP

Giá : 450.000đ
KHAI VI FLYFOOD SONG HỶ

KHAI VI FLYFOOD SONG HỶ

Giá : 360.000đ
CHẠO ỐC

CHẠO ỐC

Size lớn : 290.000đ
Size nhỏ : 180.000đ
CHẢ HOÀNG KIM

CHẢ HOÀNG KIM

Size lớn : 250.000đ
Size nhỏ : 150.000đ
SALAD CÁ NGỪ

SALAD CÁ NGỪ

Size lớn : 350.000đ
Size nhỏ : 190.000đ
SALAD TÔM

SALAD TÔM

Size lớn : 350.000đ
Size nhỏ : 190.000đ
GỎI MỰC THÁI

GỎI MỰC THÁI

Size lớn : 450.000đ
Size nhỏ : 250.000đ
GỎI GÂN BÒ

GỎI GÂN BÒ

Size lớn : 450.000đ
Size nhỏ : 250.000đ
GỎI BÒ NGŨ SẮC

GỎI BÒ NGŨ SẮC

Size lớn : 350.000đ
Size nhỏ : 190.000đ
GỎI BÒ BÓP THẤU

GỎI BÒ BÓP THẤU

Size lớn : 350.000đ
Size nhỏ : 190.000đ
GỎI CỦ HŨ DỪA TÔM THỊT

GỎI CỦ HŨ DỪA TÔM THỊT

Size lớn : 350.000đ
Size nhỏ : 190.000đ
SÚP HẢI SẢN

SÚP HẢI SẢN

Size lớn : 250.000đ
Size nhỏ : 150.000đ
SÚP SÒ ĐIỆP TÓC TIÊN

SÚP SÒ ĐIỆP TÓC TIÊN

Size lớn : 250.000đ
Size nhỏ : 150.000đ
SÚP NGỌC BÍCH

SÚP NGỌC BÍCH

Size lớn : 250.000đ
Size nhỏ : 150.000đ
SÚP ĐÔNG CÔ GÀ XÉ

SÚP ĐÔNG CÔ GÀ XÉ

Size lớn : 250.000đ
Size nhỏ : 150.000đ
SÚP VI CÁ MẬP

SÚP VI CÁ MẬP

Size lớn : 600.000đ
Size nhỏ : 400.000đ
TÔM SÚ Ủ MUỐI

TÔM SÚ Ủ MUỐI

Size lớn : 480.000đ
Size nhỏ : 240.000đ
TÔM SÚ RANG MUỐI HONG KONG

TÔM SÚ RANG MUỐI HONG KONG

Size lớn : 480.000đ
Size nhỏ : 240.000đ
TÔM SÚ HẤP NƯỚC DỪA

TÔM SÚ HẤP NƯỚC DỪA

Size lớn : 480.000đ
Size nhỏ : 240.000đ
TÔM SÚ HẤP BIA

TÔM SÚ HẤP BIA

Size lớn : 480.000đ
Size nhỏ : 240.000đ
TÔM CÀNG XANH XỐC NƯỚC DỪA

TÔM CÀNG XANH XỐC NƯỚC DỪA

Size lớn : 650.000đ
Size nhỏ : 390.000đ
TÔM CÀNG SỐT ME

TÔM CÀNG SỐT ME

Size lớn : 650.000đ
Size nhỏ : 390.000đ
TÔM SÚ CÀ RI

TÔM SÚ CÀ RI

Size lớn : 550.000đ
Size nhỏ : 290.000đ
9 sự khác biệt - Giúp thỏa mãn nhu cầu của bạn
BẮP BÒ NẤU ĐẬU

BẮP BÒ NẤU ĐẬU

Size lớn : 380.000đ
Size nhỏ : 200.000đ
BÒ SỐT RƯỢU VANG

BÒ SỐT RƯỢU VANG

Size lớn : 380.000đ
Size nhỏ : 200.000đ
BÒ NẤU TIÊU XANH

BÒ NẤU TIÊU XANH

Size lớn : 350.000đ
Size nhỏ : 190.000đ
BÒ NẤU LAGU

BÒ NẤU LAGU

Size lớn : 380.000đ
Size nhỏ : 200.000đ
BÒ NẤU ĐỐP

BÒ NẤU ĐỐP

Size lớn : 380.000đ
Size nhỏ : 200.000đ
HEO SỮA QUAY

HEO SỮA QUAY

Size lớn : 1.700.000đ
Size nhỏ : 1.200.000đ
GIÒ HEO CHIÊN GIÒN

GIÒ HEO CHIÊN GIÒN

Giá : 360.000đ
BAO TỬ HẦM TIÊU XANH

BAO TỬ HẦM TIÊU XANH

Giá : 450.000đ
LẨU VỊT XIÊM NẤU CHAO

LẨU VỊT XIÊM NẤU CHAO

Giá : 350.000đ
LẨU TÔM CÀNG XANH CHUA CAY

LẨU TÔM CÀNG XANH CHUA CAY

Size lớn : 650.000đ
Size nhỏ : 350.000đ
LẨU THÁI

LẨU THÁI

Giá : 550.000đ
LẨU NẤM HẢI SẢN

LẨU NẤM HẢI SẢN

Giá : 550.000đ
LẨU GÀ TIỀM ỚT HIỂM

LẨU GÀ TIỀM ỚT HIỂM

Giá : 500.000đ
LẨU CÁ TẦM MĂNG CHUA

LẨU CÁ TẦM MĂNG CHUA

Size lớn : 550.000đ
Size nhỏ : 300.000đ
LẨU CÁ LĂNG MĂNG CHUA

LẨU CÁ LĂNG MĂNG CHUA

Giá : 450.000đ
LẨU CÁ BỚP MĂNG CHUA

LẨU CÁ BỚP MĂNG CHUA

Size lớn : 550.000đ
Size nhỏ : 300.000đ
Nhà hàng Flyfood như thế nào?
CƠM GÀ LÁ SEN

CƠM GÀ LÁ SEN

Size lớn : 250.000đ
Size nhỏ : 150.000đ
CƠM CHIÊN HẢI SẢN

CƠM CHIÊN HẢI SẢN

Size lớn : 250.000đ
Size nhỏ : 150.000đ
CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

Size lớn : 250.000đ
Size nhỏ : 150.000đ
CƠM CHIÊN CÁ MẶN

CƠM CHIÊN CÁ MẶN

Size lớn : 250.000đ
Size nhỏ : 150.000đ
TRÁI CÂY THẬP CẨM

TRÁI CÂY THẬP CẨM

Giá : 170.000đ
BÁNH NGỌT

BÁNH NGỌT

Giá : 100.000đ
NHO MỸ

NHO MỸ

Giá : 130.000đ
BÁNH FLAN

BÁNH FLAN

Giá : 100.000đ
Lưu ý
DMCA.com Protection Status