imgimgimgimg
Món ngon FLYFOOD> MỪNG ĐẠI LỄ 06

MỪNG ĐẠI LỄ 06

Mã sản phẩm: 878

COMBO MỪNG ĐẠI LỄ 06 BAO GỒM:

  • SÚP SÒ ĐIỆP TÓC TIÊN (S)
  • GÀ TA HẤP NƯỚC MẮM - GỎI HÀNH TÂY - XÔI BÍCH NGỌC
  • LẨU CÁ TẦM MĂNG CHUA (S)
  • RAU CÂU CHANH DÂY
Thông tin sản phẩm

COMBO MỪNG ĐẠI LỄ 06 BAO GỒM:

  • SÚP SÒ ĐIỆP TÓC TIÊN (S)
  • GÀ TA HẤP NƯỚC MẮM - GỎI HÀNH TÂY - XÔI BÍCH NGỌC
  • LẨU CÁ TẦM MĂNG CHUA (S)
  • RAU CÂU CHANH DÂY

 

img-cart