imgimgimgimgimg
Món ngon FLYFOOD> MỪNG GIỖ TỔ 12

MỪNG GIỖ TỔ 12

Mã sản phẩm: 872

COMBO MỪNG GIỖ TỔ 12 BAO GỒM:

  • TÔM SÚ Ủ MUỐI (S)
  • CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (M)
  • GÀ BÓ XÔI 3 MÀU FLYFOOD (M)
  • RAU CÂU CHANH DÂY
Thông tin sản phẩm

COMBO MỪNG GIỖ TỔ 12 BAO GỒM:

  • TÔM SÚ Ủ MUỐI (S)
  • CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (M)
  • GÀ BÓ XÔI 3 MÀU FLYFOOD (M)
  • RAU CÂU CHANH DÂY

 

img-cart