imgimgimgimgimg
Món ngon FLYFOOD> MỪNG GIỖ TỔ 9

MỪNG GIỖ TỔ 9

Mã sản phẩm: 869

COMBO MỪNG GIỖ TỔ 09 BAO GỒM:

  • HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG (S)
  • ĐÙI DÊ ĐÚT LÒ (S)
  • CÁ BỐNG MÚ HẤP HONGKONG
  • CƠM GÀ LÁ SEN (S)
Thông tin sản phẩm

COMBO MỪNG GIỖ TỔ 09 BAO GỒM:

  • HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG (S)
  • ĐÙI DÊ ĐÚT LÒ (S)
  • CÁ BỐNG MÚ HẤP HONGKONG
  • CƠM GÀ LÁ SEN (S)

 

img-cart