imgimgimgimgimg
Món ngon FLYFOOD> MỪNG GIỖ TỔ 6

MỪNG GIỖ TỔ 6

Mã sản phẩm: 866

COMBO MỪNG GIỖ TỔ 06 BAO GỒM:

  • SÚP SÒ ĐIỆP TÓC TIÊN (S)
  • GÀ TA HẤP NƯỚC MẮM - GỎI HÀNH TÂY - XÔI BÍCH NGỌC
  • LẨU CÁ TẦM MĂNG CHUA (S)
  • RAU CÂU CHANH DÂY
Thông tin sản phẩm

COMBO MỪNG GIỖ TỔ 06 BAO GỒM:

  • SÚP SÒ ĐIỆP TÓC TIÊN (S)
  • GÀ TA HẤP NƯỚC MẮM - GỎI HÀNH TÂY - XÔI BÍCH NGỌC
  • LẨU CÁ TẦM MĂNG CHUA (S)
  • RAU CÂU CHANH DÂY

 

img-cart