img
Món ngon FLYFOOD> PHỤC SINH 10

PHỤC SINH 10

Mã sản phẩm: 858

COMBO PHỤC SINH 10 BAO GỒM:

  • TÔM SÚ Ủ MUỐI (S)
  • GÀ BÓ XÔI 3 MÀU FLYFOOD (M)
  • CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (M)
  • RAU CÂU CHANH DÂY
Thông tin sản phẩm

COMBO PHỤC SINH 10 BAO GỒM:

  • TÔM SÚ Ủ MUỐI (S)
  • GÀ BÓ XÔI 3 MÀU FLYFOOD (M)
  • CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (M)
  • RAU CÂU CHANH DÂY

 

img-cart