img
Món ngon FLYFOOD> PHỤC SINH 07

PHỤC SINH 07

Mã sản phẩm: 855

COMBO PHỤC SINH 07 BAO GỒM:

  • HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG (S)
  • ĐÙI DÊ ĐÚT LÒ (S)
  • CÁ BỐNG MÚ HẤP HONGKONG
  • CƠM GÀ LÁ SEN (S)
Thông tin sản phẩm

COMBO PHỤC SINH 07 BAO GỒM:

  • HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG (S)
  • ĐÙI DÊ ĐÚT LÒ (S)
  • CÁ BỐNG MÚ HẤP HONGKONG
  • CƠM GÀ LÁ SEN (S)

 

img-cart