img
Món ngon FLYFOOD> PHỤC SINH 05

PHỤC SINH 05

Mã sản phẩm: 853

COMBO PHỤC SINH 05 BAO GỒM:

  • SÚP SÒ ĐIỆP TÓC TIÊN (S)
  • GÀ HẤP NƯỚC MẮM - XÔI BÍCH NGỌC
  • LẨU CÁ TẦM MĂNG CHUA (S)
  • RAU CÂU CHANH DÂY
Thông tin sản phẩm

COMBO PHỤC SINH 05 BAO GỒM:

  • SÚP SÒ ĐIỆP TÓC TIÊN (S)
  • GÀ HẤP NƯỚC MẮM - XÔI BÍCH NGỌC
  • LẨU CÁ TẦM MĂNG CHUA (S)
  • RAU CÂU CHANH DÂY

 

img-cart