img
Món ngon FLYFOOD> PHỤC SINH 04

PHỤC SINH 04

Mã sản phẩm: 852

COMBO PHỤC SINH 04 BAO GỒM:

  • GÀ BÓ XÔI TRUYỀN THỐNG (M)
  • CÁ BỚP CHIÊN HẠNH NHÂN SỐT TOM YUM (S)
  • LẨU NẤM HẢI SẢN (S)
  • RAU CÂU CHANH DÂY
Thông tin sản phẩm

COMBO PHỤC SINH 04 BAO GỒM:

  • GÀ BÓ XÔI TRUYỀN THỐNG (M)
  • CÁ BỚP CHIÊN HẠNH NHÂN SỐT TOM YUM (S)
  • LẨU NẤM HẢI SẢN (S)
  • RAU CÂU CHANH DÂY

 

img-cart