img
Món ngon FLYFOOD> PHỤC SINH 02

PHỤC SINH 02

Mã sản phẩm: 850

COMBO PHỤC SINH 02 BAO GỒM:

  • GÀ TA HẤP NƯỚC MẮM - XÔI BÍCH NGỌC
  • HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG (S)
  • LẨU THÁI (S)
Thông tin sản phẩm

COMBO PHỤC SINH 02 BAO GỒM:

  • GÀ TA HẤP NƯỚC MẮM - XÔI BÍCH NGỌC
  • HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG (S)
  • LẨU THÁI (S)

 

img-cart