imgimgimgimg
Món ngon FLYFOOD> GIÁNG SINH SUM VẦY 02

GIÁNG SINH SUM VẦY 02

Mã sản phẩm: 801

COMBO GIÁNG SINH SUM VẦY 02 BAO GỒM:

  • CÁ BỚP HẤP CẢI KHÔ (N)
  • SALAD TÔM (N)
  • BA RỌI BÊ HẤP NƯỚC DỪA
Thông tin sản phẩm

COMBO GIÁNG SINH SUM VẦY 02 BAO GỒM:

  • CÁ BỚP HẤP CẢI KHÔ (N)
  • SALAD TÔM (N)
  • BA RỌI BÊ HẤP NƯỚC DỪA

img-cart