imgimgimgimgimgimg
Món ngon FLYFOOD> COMBO HALLOWEEN 5

COMBO HALLOWEEN 5

Mã sản phẩm: 776

COMBO HALLOWEEN 5 GỒM : 

 • CHÂN GÀ
 • BÁNH BAO
 • TRỨNG GÀ
 • ĐÙI GÀ
 • MÓNG GIÒ
 • RAU CÂU
 • XÔI
 • MẸT
 • DỤNG CỤ
Thông tin sản phẩm

COMBO HALLOWEEN GỒM : 

 • CHÂN GÀ
 • BÁNH BAO
 • TRỨNG GÀ
 • ĐÙI GÀ
 • MÓNG GIÒ
 • RAU CÂU
 • XÔI
 • MẸT
 • DỤNG CỤ
img-cart