Tin tứcGóc Tin TứcQuốc Tế Phụ Nữ 20/10/2021

Quốc Tế Phụ Nữ 20/10/2021

17-10-2021
Từ ngày 17/10/2021, 𝐅𝐋𝐘𝐅𝐎𝐎𝐃 hoạt động giao hàng khắp các quận và huyện TPHCM.
 
𝐅𝐋𝐘𝐅𝐎𝐎𝐃 mở lại dịch vụ 𝐒𝐀𝐒 - 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐓𝐚̣̂𝐧 𝐍𝐨̛𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐇𝐚̀𝐧𝐠
 • Giao món nhanh
 • Hỗ trợ dụng cụ
 • Bày trí món đẹp
 • Phục vụ chuyên nghiệp
 • Thu dọn & vệ sinh
 
Dịch vụ 𝐒𝐀𝐒 - 𝐅𝐋𝐘𝐅𝐎𝐎𝐃
 • 01 bàn cũng nhận 500 bàn cũng lo
 • Trang trí theo yêu cầu
 • Phù hợp công ty, nhà riêng, chung cư, nơi tập luyện...
 • Phục vụ tận nơi TPHCM quận 01, 02, ... Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Dương, Biên Hòa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ ngày 17/10/2021, 𝐅𝐋𝐘𝐅𝐎𝐎𝐃 hoạt động giao hàng khắp các quận và huyện TPHCM.
 
𝐅𝐋𝐘𝐅𝐎𝐎𝐃 mở lại dịch vụ 𝐒𝐀𝐒 - 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐓𝐚̣̂𝐧 𝐍𝐨̛𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐇𝐚̀𝐧𝐠
 • Giao món nhanh
 • Hỗ trợ dụng cụ
 • Bày trí món đẹp
 • Phục vụ chuyên nghiệp
 • Thu dọn & vệ sinh
 
Dịch vụ 𝐒𝐀𝐒 - 𝐅𝐋𝐘𝐅𝐎𝐎𝐃
 • 01 bàn cũng nhận 500 bàn cũng lo
 • Trang trí theo yêu cầu
 • Phù hợp công ty, nhà riêng, chung cư, nơi tập luyện...
 • Phục vụ tận nơi TPHCM quận 01, 02, ... Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Dương, Biên Hòa.