CÁC MÓN KHAI VỊ CÁC MÓN KHAI VỊ

CHẢ HOÀNG KIM

CHẢ HOÀNG KIM

Size nhỏ : 150,000đ
Size lớn : 250,000đ
HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG

HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG

Size nhỏ : 150,000đ
Size lớn : 250,000đ
CHẠO ỐC

CHẠO ỐC

Size nhỏ : 180,000đ
Size lớn : 290,000đ
KHAI VI FLYFOOD SONG HỶ

KHAI VI FLYFOOD SONG HỶ

Giá : 360,000đ
CHẠO TÔM

CHẠO TÔM

Size nhỏ : 220,000đ
Size lớn : 360,000đ
KHAI VỊ FLYFOOD TAM HỢP

KHAI VỊ FLYFOOD TAM HỢP

Giá : 450,000đ
NẤM HẢI SẢN GIẤY BẠC

NẤM HẢI SẢN GIẤY BẠC

Size nhỏ : 250,000đ
Size lớn : 450,000đ
DMCA.com Protection Status