CÁC MÓN CƠM CÁC MÓN CƠM

CƠM CHIÊN CÁ MẶN

CƠM CHIÊN CÁ MẶN

Size nhỏ : 150,000đ
Size lớn : 250,000đ
CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

Size nhỏ : 150,000đ
Size lớn : 250,000đ
CƠM CHIÊN HẢI SẢN

CƠM CHIÊN HẢI SẢN

Size nhỏ : 150,000đ
Size lớn : 250,000đ
CƠM GÀ LÁ SEN

CƠM GÀ LÁ SEN

Size nhỏ : 150,000đ
Size lớn : 250,000đ
DMCA.com Protection Status