CÁC MÓN TÔM CÁC MÓN TÔM

TÔM SÚ HẤP BIA

TÔM SÚ HẤP BIA

Size lớn : 480,000đ
Size nhỏ : 240,000đ
TÔM SÚ HẤP NƯỚC DỪA

TÔM SÚ HẤP NƯỚC DỪA

Size lớn : 480,000đ
Size nhỏ : 240,000đ
TÔM SÚ RANG MUỐI HONG KONG

TÔM SÚ RANG MUỐI HONG KONG

Size lớn : 480,000đ
Size nhỏ : 240,000đ
TÔM SÚ Ủ MUỐI

TÔM SÚ Ủ MUỐI

Size lớn : 480,000đ
Size nhỏ : 240,000đ
TÔM SÚ CÀ RI

TÔM SÚ CÀ RI

Size lớn : 550,000đ
Size nhỏ : 290,000đ
TÔM SÚ HOÀNG KIM

TÔM SÚ HOÀNG KIM

Size lớn : 550,000đ
Size nhỏ : 290,000đ
TÔM SÚ SỐT ME

TÔM SÚ SỐT ME

Size lớn : 550,000đ
Size nhỏ : 290,000đ
TÔM CÀNG SỐT ME

TÔM CÀNG SỐT ME

Size lớn : 650,000đ
Size nhỏ : 390,000đ
TÔM CÀNG XANH XỐC NƯỚC DỪA

TÔM CÀNG XANH XỐC NƯỚC DỪA

Size lớn : 650,000đ
Size nhỏ : 390,000đ

Hotline

DMCA.com Protection Status