CÁC MÓN KHAI VỊ CÁC MÓN KHAI VỊ

HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG

HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG

Size lớn : 250,000đ
Size nhỏ : 150,000đ
CHẠO ỐC

CHẠO ỐC

Size lớn : 290,000đ
Size nhỏ : 180,000đ
CHẠO TÔM

CHẠO TÔM

Size lớn : 360,000đ
Size nhỏ : 220,000đ
NẤM HẢI SẢN GIẤY BẠC

NẤM HẢI SẢN GIẤY BẠC

Size lớn : 450,000đ
Size nhỏ : 250,000đ

Hotline

DMCA.com Protection Status